2D
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合RoHS和DOE 要求

  -  25000+ 小时寿命

详细资料获取
亚洲2D
详细资料获取
 • Model
 • Wattage
  (W)
 • Voltage
  (V)
 • Current
  (MA)
 • Lumens
  (Lm)
 • Cap
 • A
  (mm) Max.
 • B
  (mm) Max.
 • C
  (mm) Max.
 • D
  (mm) Max.
 • E
  (mm) Max.
 • F
  (mm) Max.
 • G
  (mm) Max.~Max.
 • 资料获取
 • 2D
 • 10W
 • 72
 • 180
 • 650/580
 • GR10q
 • 92
 • 95
 • 34.5
 • 14
 • 34.2
 • 38.2
 • 29~29.5
 • 资料获取
 • 2D
 • 16W
 • 103
 • 195
 • 1050/1000
 • GR8/GR10q
 • 138
 • 141
 • 27.5
 • 15
 • 41
 • 40
 • 49~51
 • 资料获取
 • 2D
 • 21W
 • 102
 • 260
 • 1400/1300
 • GR8/GR10q
 • 138
 • 141
 • 27.5
 • 15
 • 41
 • 40
 • 49~51
 • 资料获取
 • 2D
 • 28W
 • 108
 • 320
 • 2050/1900
 • GR8/GR10q
 • 205
 • 207
 • 33
 • 24
 • 41
 • 49
 • 74~77
 • 资料获取
 • 2D
 • 38W
 • 110
 • 430
 • 2850/2750
 • GR10q
 • 205
 • 207
 • 33
 • 24
 • 41
 • 49
 • 74~77
 • 资料获取
 • 2D
 • 55W
 • 78
 • 700
 • 3900/3650
 • GRY10q
 • 205
 • 207
 • 33
 • 24
 • 41
 • 49
 • 74~77
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置